Що таке редагування тексту

Вичитування та редагування тексту дозволить привести його до ладу, позбутися друкарських описок, граматичних, пунктуаційних, лексичних та стилістичних помилок. Це обов’язковий етап роботи над текстом. Диплом, дисертація, курсова та інші наукові роботи, технічні, рекламні та інформаційні тексти – все це повинно бути написано грамотно і красиво. Стаття з помилками відлякає всіх, кого тільки можна, а тому радимо замоваити послугу коректорської та редакторської вичитки тексту.

Ціна редагування текстів

Вартість редагування тексту обсягом 1000 зн. Точна вартість радагування та вичитки текстів розраховується в індивідуальному порядку

Коректура

25грн
Коректорська вичитка тексту на відсутність помилок

 • виправлення орфографічних помилок;
 • виправлення пунктуаційних помилок;
 • виправлення помилок набору тексту.

Редагування

50грн
Редакторська вичитка тексту, літературне та смслове редагування

 • виправлення помилок правопису;
 • усунення змістових і лексичних неточностей;
 • опрацювання структури тексту;
 • виправлення типографіки;
 • приведення тексту у відповідність єдиному стандарту;
 • правильність оформлення списків, таблиць, приміток, списку літератури тощо.

Переробка

150грн
Повна або часткова переробка тексту, його змісту, структури та подачі

 • перевірка коректності наведених даних;
 • усунення алогізмів,
 • виправлення стилістичних помилок;
 • вичитування-скорочення;
 • вичитування-розширення;
 • компіляція текстів;
 • коректура візуального вмісту.

 


Редагування тексту

Які завдання вирішує


Редагування тексту допомагає покращити його якість, виправити помилки та зробити його більш зрозумілим та ефективним. Послуги редагування тексту дозволять звести його до єдиного стандарту та не червоніти через пропущені коми, неправильні звороти та випадкові похибки. Особливо необхідне редагування дипломів, дисертацій та інших наукових праць.

Виправлення помилок
Виправлення помилок
Вичитаний текст більш зрозумілий і простий у засвоєнні, не містить орфографічних, пунктуаційних та граматичних помилок.

Підвищення читабельності
Підвищення читабельності
Зменшення води та спаму, покращення стилю написання тексту, видалення зайвої інформації.

Поліпшення ефективності
Поліпшення ефективності
Красивий текст вигідно презентує бренд і налаштовує на співпрацю.

Готовність до публікації
Готовність до публікації
Результат літературного або технічного редагування – повністю готовий до друку та публікації текст.


 

Що входить в послугу редагування тексту

Буває так, що випадкові помилки псують все враження від красивого тексту, а тому готову статтю завжди потрібно вичитувати. У 27% випадків користувачі йдуть з сайту, якщо в тексті занадто багато помилок. Для комерційног осайту втрата такого обсягу трафіку може стати смертельною. Виправлення тексту може бути різним – в залежності від поставлених цілей та якості матеріалу.

Ви можете замовити у наших фахівців будь-який фронт робіт:

Коректура, коректорськая правка – це процес виправлення граматичних, орфографічних і пунктуаційних помилок, а також механічних недоліків, що псують враження від читання тексту. Подібна вичитка може відбуватися як перед версткою, так і після неї. Фахівець виправляє друкарські помилки, що сталися при наборі/верстці тексту, перевіряє візуальну складову (іфдображення таблиць, заголовків, підписів до зображень тощо).

Літературне редагування – це не тільки виправлення орфографічних і граматичних помилок, але й перевірка читабельності (перебудова речень так, щоб вони легко читалися і сприймалися). Головною метою такого редагування стає аналіз та виправлення мовностилістичної структури тексту. Передусім йдеться про вдосконалення стилю тексту, уникнення синтаксичних і стилістичних помилок.

Під час послуги літературного редагування перевіряється коректність передачі всіх алегорій, зворотів та інших важливих елементів змісту. Зазвичай даний вид вичитки тексту застосовується для художніх творів, складні речення можуть розбиватися на декілька простих, змінюватися подача інформації, але без зміни змісту.

Стилістичне редагування – виправлення некоректно використаних слів, видалення з тексту штампів і канцеляризмів, двозначностей та громіздких мовних конструкцій. Подібний вид вичитки тексту зазвичай застосовується до художніх текстів та перекладів, для максимальної відповідності стилю першоджерела.

Це редагування лексики, фразеологізмів та синтаксису з метою досягнення більш точного, ефективного та виразного вираження інформації. Інколи для поліпшення читабельності та зрозумілості тексту змінюється структура речень. Послуги стилістичного редагування допомагають покращити якість тексту й зробити його більш привабливим для читача.

Виправлення лексичних помилок – виявлення порушення норм слововживання, неправильного використання лексичних одиниць або близьких за значенням форм, неточниого вибору синонімів та фразеологічних зворотів, використання анахронізмів та інших порушень норм лексичної сполучуваності.

Технічне редагування – перевірка на відповідність правилам оформлення тексту відповідно до правил або індивідуальних побажань замовника, форматування та виправленян структури тексту для підвищення візуального сприйняття.

Смислове редагування – дослідження точності передачі змісту з метою поліпшення якості передачі інформації та зрозумілості для цільової аудиторії. На етапі смислового редагування відбувається підбір формулювань, приділяється увага логіці та послідовності викладу матеріалу. Послуги смислового редагування можуть включати зміну порядку речень, а також зміну слів на більш точні або виразні. Інколи може видалятися зайва, надлишкова інформація.

Адаптація до аудиторії – таке редагування тексту може бути корисним для адаптації тексту до конкретної аудиторії, групи читачів. Послуга може включати зміну тону, стилю і вибору слів відповідно до потреб і очікувань читачів, переписування речень, заміну фраз, усунення неясностей і поліпшення термінології.

Поширені питання

1Як оплачується коригування та редагування тексту?
Коректорське та редакторстке вичитування тексту оцінюється за кількістю сторінок наданого матеріалу або за кількістю символів - відповідно до тарифного плану.
2Яка ціна редагування тексту?
Вартість коректорської та редакторської правки текстів в Києві та Україні залежить від багатьох факторів: обсягу тексту, тематики та виду вичитки, кількості помилок та термінів виконання (термінове виконання замовлення збільшує ціну на 50%). Деякі тексти мають багато орфографічних та пунктуаційних помилок, інші не містять їх зовсім, але потребують роботи зі стилістикою - в кожному з цих випадків вартість редагування буде різною. Ціна вичитування тексту розраховується в індивідуальному порядку: ми визначимо складність роботи та запропонуємо об'єктивну вартість.
3Чим технічне редагування відрізняється від літературного?
Завдання літературного редагування – стилістична витриманість тексту, грамотність та логічність. При технічному редагуванні може змінюватися структура тексту, додаватись чи видалятися заголовки, марковані списки, проводитись форматування наданог оматеріалу.
4Де замовити послуги коректорської та редакторської вичитки?
Найвигідніше скористатися послугами професійного редектора можна в студії Ямбкс в Києві. Ми беремося за коректорську та редакторську вичитку рекламних та наукових статей, дипломних робіт, дисертацій та монографій, худлжніх текстів та перекладів.

Вичитування наукових робіт

Не всі тексти можна одразу публіковані на сайті чи відправляти до видавництва – для початку їх потрібно уважно вичитати та усунути усі недоліки та помилки. Тим паче це стосується наукових статей, дипломних робіт, дисертацій, монографій та посібників.

Послуги редагування наукових робіт дозволять звести їх до єдиного стандарту (наприклад, типу лапок), правильно оформити цитати, списки, таблиці та примітки. Крім того, вичитування та коригування таких текстів мають на увазі й ряд інших дій:

 • виправлення орфографічних, пунктуаційних помилок та одруківок;
 • перевірка правильності оформлення та нумерації рисунків і таблиць;
 • усунення смислових та стилістичних недоліків тексту;
 • уніфікація термінів, назв, скорочень, графічних елементів.

Додатково може проводитися поліпшення структури – розбивка тексту на блоки, додавання маркованих та нумерованих списків, покращення візуалізації за допомогою виділення важливих моментів (напівжирним або курсивом), а також робота із заголовками – це важлива складова будь-якого тексту: у науковій статті, рефераті, дипломі чи дисертації це дозволяє структурувати подачу матеріалу та сформувати логічний зміст з розділами та рівнями вкладеності.

Занадто сухий, строгий чи бездушний текст із купою наукових термінів може стати справжнім випробуванням для читача. Надмірна кількість обертів може призвести до втрати думки, внаслідок чого текст перестане бути зрозумілим і взагалі читабедбним.

У чому різниця між коректурою, вичиткою та редагуванням

Фактично послуги коректури та вичитки тексту – це одне й те ж саме. Часто також використовується термін «пруфрідинг». Коректура та вичитка мають на увазі незначне виправлення тексту і спрямовані в основному на пошук друкарських похибок, орфографічних та пунктуаційних помилок. По сути, коректура – це ​​наукова назва, а вичитка – народна. Різниці ж фактично немає.

А ось у разі редагування текстів все трохи інакше. Це вже не просто видалення зайвих ком, а робота зі структурою тексту, його адаптацією під певну цільову аудиторію (наприклад, коли потрібно переробити технічний текст під більш універсальний, читабельний формат). Займатися редагуванням повинен професійний філолог з профільною освітою та досвідом роботи у видавництвах.

Якісний текст без помилок – це цілком можливо: достатньо лише замовити послуги коректорської або редакторської вичитки в студії Ямбус. Скористайтеся допомогою професійного редактора перед публікацією тексту на сайті чи в другованих виданнях та отримайте повністю вичитаний та читабельнйи контент!

Ми приймаємо на вичитку наукові статті, дипломні роботи, дисертації та монографії, художні твори та рекламні статті. Настав час для виправлень? Замовляйте редагування або вичитування тексту в студії копірайтингу «Ямбус»!

Замовити безкоштовну консультацію
Допоможемо швидко вивести сайт в топ-3

Ще більше

Цікавого

 
Збір ефективних ключових запитів під кожну сторінку, що просувається, для залучення цільової аудиторії.
01

Збір семантичного ядра

Збір ефективних ключових запитів під кожну сторінку, що просувається, для залучення цільової аудиторії.
750 грн
 
Консультація SEO фахівця з оптимізації сайту для пошукового просування
02

SEO консалтинг

Консультація SEO фахівця з оптимізації сайту для пошукового просування
500 грн
 
Розробляємо, верстаємо, наповнюємо контентом, оптимізуємо під органічний пошук та підключаємо рекламу.
03

Розробка сайту під ключ

Розробляємо, верстаємо, наповнюємо контентом, оптимізуємо під органічний пошук та підключаємо рекламу.
10000 грн