Вичитка та редагування наукового тексту – важлива складова написання будь-якої наукової роботи. В даному випадку редактор виступає і читачем, і спеціалістом, який надає рекомендації з покращення матеріалу статті для її глибшого розуміння іншими читачами.

Часом в тексті зазначається багато виправлень, проте не варто реагувати на це критично: редактор робить їх для уточнення деталей матеріалу й завжди підтримує позицію автора, якщо останній аргументовано пояснить непогодження щодо певної правки.

Напрямки та специфіка редагування наукової роботи

В процесі редагування наукового тексту необхідно вирішити наступні проблеми:

 • технічна невідповідність вимогам видавництва;
 • відсутність адекватної структури тексту;
 • помилки орфографії, стилістики та пунктуації;
 • порушення сенсів.

Згідно з цими порушеннями існує кілька видів правок – технічні, структурні, стилістичні та літературні правки.

Технічні

Під час першого етапу редагування наукової роботи перевіряється відповідність тексту вимогам видавництва (наприклад, наукового журналу): правильні відступи полів, форматування, розмір і накреслення шрифту, інтервал між рядками та абзацами, вирівнювання та інші особливості тексту.

Редактор усуває зайві пробіли, перевіряє застосування лапок («…» – українська мова, “…” – англійська), оформлення дефісів і тире. Особливі вимоги в редакціях висуваються до списку літератури та виносок внизу сторінки.

Редагування структури

Зазвичай здійснюється разом з технічним редагуванням. В процесі перевіряється, щоб структура наукової роботи відповідала встановленій журналом, інакше статтю віддають автору на допрацювання.

Використовують 3 структури наукового тексту:

 • українська: розкриття проблематики, аналіз сучасних публікацій, основний матеріал, висновки);
 • IMRAD (міжнародна): introduction, methods & materials, results, discussion, conclusion (inference);
 • нестандартна: вступ, 2–3 розділи, підсумок).

Вибір конкретної структури зазвичай відбувається під час консультації з науковим керівником.

Стилістичні та літературні правки

Робота над основним матеріалом: виправлення орфографічних та пунктуаційних помилок, робота над лексикою і синтаксисом. Також редактор пропрацьовує застосовану в науковій праці термінологію, точність та логічне взаємопов’язання думок автора.

Смислові правки: увага приділяється зрозумілості, коректності висловлювань. Редактор може порекомендувати доповнення, перефразування або скорочення певних абзаців.

Принцип редагування наукових робіт

Як організовують науковий текст

Існує кілька рівнів організації авторської роботи, кожному з яких необхідни приділити належну увагу.

Орфографічний

Відсутність помилок у тексті наукової роботи – запорука довіри до науковця. Такий текст  – швидше і легше сприймається. Після написання статті необхідно кілька разів перечитати її.

Наприклад, редагуючи текст англійською мовою, важливий контекст, адже одне слово може мати кілька значень, а орографічні електронні коректори не покажуть помилку.

Синтаксичний

Допомагає зробити текст наукової роботи більш зрозумілим і логічним. Слова в реченні повинні бути взаємоузгоджені.

Наприклад, автор може пропускати розділові знаки в складних реченнях, що ускладнює сприйняття роботи. Тому редактор приділяє увагу також і пунктуації, яка вказує на інтонацію, виділення смислу та розподілення речення.

Стилістичний

Таке редагування наукової роботи має кілька критеріїв:

 • безособове викладення;
 • інформативність;
 • конструкційна простота;
 • відсутність жаргонізмів.

Важлива виправданість термінології та її пояснення, щоб наукова стаття була зрозумілою більшості читачів, а не тільки науковцям.

Пунктуаційні, орфографічні, стилістичні та інші помилки, порушення логічності думок призводять до неправильного подання матеріалу та його розуміння, тому вичитка та редагування наукових робіт спрямоване на покращення тексту й полегшення його сприйняття широким колом читачів, які побачать статтю вперше.

На практиці перед затвердженням редакцією авторської роботи до друку текст може правитися десятки разів. Але варто пам’ятати, що редактор дає рекомендації та зауваження не для критики. Він – перший читач і доступними засобами прагне професійно підвищити якість наукової статті для її правильного й легкого сприйняття.

© Студія копірайтингу Ямбус

Замовити безкоштовну консультацію
Допоможемо швидко вивести сайт в топ-3